To nye i Kvindedivisionsforeningens bestyrelse

Kvindedivisionsforeningen fik søndag 16. august  to nye bestyrelsesmedlemmer, da medlemsklubberne på den Corona-forsinkede generalforsamling i Bramdrupdam Sportscenter efter kampvalg nyvalgte Mette Worsøe fra Odense Q og Christian Taylor fra FC Nordsjælland for en periode på ca. 1 1/2 år. Samtidig blev de to hidtidige B-medlemmer, Bent Andersen FC Thy-Thisted Q og John Walsh, BSF genvalgt, hvorefter KDFs bestyrelsen nu består af 9 personer, som er det maksimale antal, vedtægterne tillader. Sekretær Marianne Jessen, Odense Q udtrådte og fik stor tak og klapsalver for sin indsats i bestyrelsen gennem en lang årrække.

17 af KDFs medlemsklubber, heraf alle 8 Kvindeliga-klubber, var mødt frem i sommervarmen i Bramdrupdam. De hørte en beretning fra formand Kim Kjærhus, der blev indledt med lykønskninger til medaljevindere og pokalmestre – endda oven i købet for både 2019 og 2020! Derefter gik formanden over til de helt dominerende begivenheder i 2019, nemlig samarbejdsaftalen mellem DBU og KDF og udviklingen og den efterfølgende lancering af Gjensidige Kvindeligaen for godt ét år siden, og de markante skridt som både Kvindeligaen, DBU, KDF og klubberne har taget siden – herunder, at det faktisk lykkedes at gennemføre medaljeslutspil og kvalifikationsspil i landets bedste fodboldrække for kvinder; noget man ikke lykkedes med  i store fodboldnationer som England, Holland, Frankrig, Italien og Spanien.

“Vi har i Gjensidige Forsikring fået en partner, der virkelig har engageret sig i ligaens udvikling – også da Corona-krisen i foråret gav os udfordringer bl.a. omkring særlige protokoller for træning, kampe og test – det er vi særdeles taknemmelige for. Positivt har det også over været at opleve det voksende interesse og stadig større respekt, som vi kan notere os omkring Kvindeligaen og kvindeelitefodbold generelt internationalt over hele verden og i Danmark. Det skal vi  blive endnu dygtige til at udnytte fremover,” understregede Kim Kjærhus.

Han takkede DBU for et godt samarbejde generelt og i særdeleshed omkring Kvindeligaen. DBUs nyeste politiske struktur med etablering af komitéer og et Kvindeelite-udvalg (KEU) med direkte reference til DBUs bestyrelse har nu fungeret det første år, og på baggrund heraf er der behov for at foretage justeringer i udvalgsstrukturen, så ansvars- og opgavefordelingen kan blive endnu skarpere og entydig med mere kvalitet i beslutningsprocesserne som resultat.

Bestyrelsens økonomiansvarlige John Walsh fremlagde et regnskab for 2019 med et driftsunderskud på -62.941 kr. bl.a. på grund af en investering på 150.000 kr. i Kvindeliga-projektet. Ved udgangen af året viste balancen dog fortsat en positiv egenkapital på 258.505  kr. Bestyrelsen foreslog, at årskontingentet for i de 8 liga-klubber 2020 blev hævet med 2.000 kr. til samlet 8.000 kr. årligt, mens de øvrige medlemsklubber fortsætter med uændret kontingent. Det forslag blev énstemmigt vedtaget af klubberne.

Kim Kjærhus redegjorde også for bestyrelsens prioritering af opgaverne fremover. Her er der fortsat et stærkt fokus på udviklingen af de kommercielle muligheder i Kvindeligaen i form af nye partnere, der matcher ligaens værdisæt, og TV-aftaler. For at andre klubber end de 8, der i øjeblikket udgør Gjensidige Kvindeliga, bedre muligheder for at spille kampe på et højt sportsligt niveau og også få skabt flere kommercielle muligheder arbejder KDF for, at få etableret en landsdækkende 1. division med 8 hold og to 2. divisioner med hver 7 hold. Forslaget til ny turnerings struktur bliver snart sendt i høring hos klubberne.

DF ønsker en Master-plan for udviklingen af Kvindeligaen 

De danske herrefodboldklubbers involvering i kvindefodbold er i fuld gang med pokalvinderne FC Nordsjælland som frontløber med nu også med helhjertet engagement fra AGF og HB Køge. Derfor havde KDF på eftermiddagens temamøde inviteret formanden for Divisionsforeningen Thomas Christensen, til at give sit bud på, hvordan herre-klubbernes engagement i kvindefodbold bør styres fremover:

“Jeg er fortaler for, at de to divisionsforeninger på vegne af eliteklubberne sammen med DBU udarbejder en Master-plan for, hvordan hvordan de to bedste kvinde-rækker skal udvikle sig i fremtiden. Det er alfa og omega, at vi får bragt langt større økonomi ind omkring kvindefodbolden, så vi kan drive turneringerne professionelt og spille alle liga-kampe på stadions, hvor produktet præsenterer sig ordentligt, og at vi derfor kan indgå TV-aftaler, hvor der betales for rettighederne. Lige nu har herreklubberne travlt med at komme på fode igen efter Corona-nedlukningen, men i løbet af efteråret skal vi igen have sat turbo på udviklingen,” understregede en veloplagt Thomas Christensen, der ikke var bleg for at pege på, at klubber som fx FCK, OB og FC Midtjylland  bør have et fuldt integreret kvindehold i snarlig fremtid.

“Klubberne bør karriere-planlægge med spillerne”

Landstræner Lars Søndergaard fortalte på temamødet, hvordan han ser på den internationale udvikling af kvindefodbolden og konsekvenserne for de danske landsholdsspillere og Kvindeligaen:

“Med den voldsomme satsning på kvindefodbold, der sker i de store fodboldnationer som England, Tyskland, Frankrig, Italien og Spanien vil pengene og faciliteterne i disse lande blive så store, at de bedste danske spillere – i lighed med spillere fra andre lande og i øvrigt også på herresiden – naturligt skal spille for stærke klubber i disse ligaer. Men for mig et den samlede “pakke” for spilleren det væsentligste, hvis jeg bliver spurgt om min mening. Og her må målet være, at den danske liga og de danske klubber kan konkurrere med klubber i andre lande ikke mindst i forhold til de unge og yngre spillere, der ofte vil udvikle sig bedre i en dansk klub, hvis vi kan hæve niveauet lidt,” sagde landstræneren. Han opfordrede samtidig klubberne til mere åbent at ta’ fat i den enkelte spiller og sammen lave en karriereplan for spilleren, så et klubskifte ikke kommer pludseligt og uventet for klubben.