KDF på vej mod plads i fremtidens DBU bestyrelse

Kvindedivisionsforeningen får – med stor sandsynlighed – også i fremtiden indflydelse på debat og beslutninger i DBUs topledelse. På DBUs Repræsentantskabsmøde 3. marts i Herning står en samlet reform af DBUs politiske struktur på dagsordenen bl.a. i form af en fremtidig DBU-bestyrelse med kun 7 medlemmer, hvoraf det ene vælges af KDFs medlemsklubber. Hvis Repræsentantskabet følger indstillingen fra den nuværende bestyrelse og anbefalingerne fra den politiske kommission, er kvindefodbolden også i fremtiden sikret en stemme i ledelsen af dansk fodbold – både glædeligt og særdeles fornuftigt!

I 2016 nedsatte DBU en politisk kommission med 11 medlemmer, både fodbold-politikere og eksterne eksperter i ledelse, jura og ”good governance”.

Efter et grundigt analysearbejde præsenterede kommissionen i foråret 2017 DBU for en række anbefalinger til en ny og moderne struktur i DBU, med bl.a. en mindre bestyrelse på 7 medlemmer – mod nu 16 – heraf det ene er valgt af de 23 klubber i Kvinde-DM. Bestyrelsen skal fremover  beskæftige sig med politiske, økonomiske og strategiske spørgsmål, mens drift-opgaver overlades til Breddeudvalget og Professionelt udvalg.

Offensiv gav resultat

Kommissionens anbefalinger udløste i løbet af efteråret 2017 en livlig debat og flere alternative forslag til sammensætningen af DBUs fremtidige bestyrelse. På et tidspunkt så det ud til, at KDF var i overhængende fare for helt at miste sin plads i DBUs topledelse – trods kvindefodboldens store fremgang de senere år og Kvindelandsholdets EM-succes.

Men KDF gik i offensiven for at sikre kvindeklubbernes indflydelse i DBU fremover med bl.a. vores eget forslag, der tog afsæt i den politiske kommissions anbefalinger. I både mediedebatten og på de to høringsmøder øst og vest for Repræsentantskabsmedlemmer var der en ganske bred og stærk opbakning i forhold til at sikre kvindeeliteklubberne repræsentation i bestyrelsen.

”Det er særdeles positivt og fornuftigt, at DBUs bestyrelse nu viser mod og vilje til fornyelse ved at samles om det forslag til sammensætning af DBUs fremtidige bestyrelse, som kommissionen anbefaler. I KDF glæder vi os selvfølgelig over den store opbakningen til kvindefodbolden og KDF, som vi oplevede i efterårets debat fra bl.a. Kvindekommissionen men også fra ”Fodbolddanmark” i bred forstand, siger KDFs medlem af den siddende DBU-bestyrelse, Mette Bach Kjær.

Hun opfordrer samtidig kvindeeliteklubberne og KDFs 10 medlemmer af DBU Repræsentantskab til aktivt at ta’ del i debatten om den fremtidige politiske struktur i DBU både før og under Repræsentantskabsmødet 3. marts i Herning.

 

  1. februar 2018

KDFs bestyrelse