KDF sikret plads i fremtidens DBU bestyrelse

Kvindedivisionsforeningen får også i fremtiden indflydelse på debat og beslutninger i DBUs topledelse. På DBUs Repræsentantskabsmøde 3. marts i Herning vedtog klublederne enstemmigt en  omfattende reform af DBUs politiske struktur, der bl.a. betyder at antallet af  medlemmer i DBUs bestyrelse reduceres fra 16 til kun 7 medlemmer, hvoraf det ene vælges af KDFs medlemsklubber. Bestyrelsen skal fremover  beskæftige sig med politiske, økonomiske og strategiske spørgsmål, mens drift-opgaver overlades til Breddeudvalget og Professionelt udvalg.

Reformen træder i kraft ved næste Repræsentantskabsmøde i marts 2019, hvor reformens effekt på udvalgs- og faggruppestruktur også skal fastlægges endeligt.

Offensiv gav resultat

Grundlaget for reformen af DBUs politiske struktur og organisation bygger for et forarbejde og anbefalinger fra Den politiske kommission. Kommissionens anbefalinger udløste i løbet af efteråret 2017 en livlig debat og flere alternative forslag til sammensætningen af DBUs fremtidige bestyrelse. På et tidspunkt så det ud til, at KDF var i overhængende fare for helt at miste sin plads i DBUs topledelse – trods kvindefodboldens store fremgang de senere år og Kvindelandsholdets EM-succes.

Men KDF gik i offensiven for at sikre kvindeklubbernes indflydelse i DBU fremover med bl.a. vores eget forslag, der tog afsæt i den politiske kommissions anbefalinger. I både mediedebatten og på de to høringsmøder øst og vest for Repræsentantskabsmedlemmer var der en ganske bred og stærk opbakning til at sikre kvindeeliteklubberne repræsentation i bestyrelsen – og bestyrelsen endte altså med at anbefale kun ét forslag.

”Det er særdeles positivt og fornuftigt, at DBUs bestyrelse og nu også Repræsentantskabet viste mod og vilje til fornyelse. I KDF glæder vi os selvfølgelig over dette udfald, men også den store opbakningen til kvindefodbolden og KDF, som vi oplevede i efterårets debat fra bl.a. Kvindekommissionen men også fra ”Fodbolddanmark” i bred forstand. Det var uden tvivl med til at vende stemningen , siger KDFs medlem af den siddende DBU-bestyrelse, Mette Bach Kjær.

KDF’s bestyrelse