Landsdækkende U16 DM – aktuel status

Af Mette Bach Kjær, KDFs repræsentant i DBUs bestyrelse

Drøftelserne om oprettelsen af en landsdækkende U16 række for pigerne fortsætter i disse dage i DBU’s politiske organer med henblik på, at DBU’s bestyrelse kan tage stilling til sagen på bestyrelsesmødet den 20. juni.

På baggrund af den seneste debat på de sociale medier finder KDF det nødvendigt at tage afstand fra, at diskussionerne for eller imod U16 rækken rettes direkte mod enkeltpersoner i DBU Sjællands bestyrelse. DBU Sjælland er på lige fod med de øvrige lokalunionerne en del af DBU’s politiske beslutningsorganer, og deres holdninger er ligeså legitime som andres – Ingen fortjener at blive hængt ud personligt.

Der skal naturligvis være plads til uenigheder, også i den offentlige debat, men KDF opfordrer til, at diskussionerne fokuserer på bolden fremfor spilleren. KDF beder samtidig om, at alle interesserede i en landsdækkende U16 række har tillid til, at beslutninger som disse drøftes på et fagligt og sagligt grundlag i DBU’s politiske system ud fra, hvad der er bedst for udviklingen af dansk pige- og kvindefodbold.

KDF ser, at drøftelserne om en landsdækkende U16 række henover de seneste uger er foregået i god dialog mellem de involverede parter, og der arbejdes stadig hårdt på en løsning, der respekterer alle parters bekymringer og synspunkter. Det har alle dage været KDF’s holdning, at de bedste løsninger findes via dialog og samarbejde, særligt når der er uenighed.