Nye vedtægter og nye bestyrelsesmedlemmer

På en velbesøgt generalforsamling i Kvindedivisionsforeningen lørdag 17. marts i Bramdrupdam med bl.a. landstræner Lars Søndergaard og DBUs næstformand Thomas Christensen som gæster vedtog medlemmerne et ganske omfattende sæt nye vedtægter for foreningen, og samtidig valgte generalforsamlingen 3 nye medlemmer til bestyrelsen – Pernille Westi fra FC Damsø, Bent Andersen fra FC Thy/ThistedQ og Tom Selmer-Pedersen fra KoldingQ – således at KDFs bestyrelse nu tæller i alt 9 medlemmer.

I sin beretning tog KDFs formand Jan Borre afsæt i det fantastiske, folkelige gennembrud som dansk kvindefodbold fik med sommerens EM-sølvmedaljer og 1,5 mio. TV-seere til finalekampen mod Holland.

“I årevis har ledere, trænere og spillere i kvindefodboldens verden kæmpet for et gennembrud. Nu kom det – og endda så kraftigt og medrivende, at det overraskende alle – også os selv og DBU!,” sagde Jan Borre, der selvfølgelig også berørte den efterfølgende konflikt mellem DBU og Kvindelandsholdet. Han kunne konstatere, at KDF på ingen måde var part i konflikten og desværre heller ikke havde nogen indflydelse på forløbet af den, da foreningen ikke havde plads i DBUs forhandlingsudvalg og havde svært ved at få spillerne direkte i tale.

På vej mod “Den Ny Kvindeliga”

Men 2017 bød også på flere markante begivenheder inden for KDFs ansvarområde: 1. september tiltrådte Malene Mønsker som leder af det ambitiøse udviklingsprojekt “Den Ny Kvindeliga”, der skal ende ud med en strategi og en businessplan for, hvordan vi kan rykke 3F Ligaen kommercielt, mediemæssigt og på sportslig underholdningsværdi. Projektet er et af de vigtigste i KDFs historie og samtidig en økonomisk investering, der har afsæt i den samarbejdsaftale mellem DBU og KDF, der ligeledes blev underskrevet i 2017 og som endegyldigt giver kvindeeliteklubberne alle de kommercielle rettigheder til liga-kampene på samme måde, som det er tilfældet på herresiden.

Styrket kommunikation

Skal KDF leve op til sit formål om at præge debat og beslutninger om dansk kvindeelitefodbold, kræver det en stærk kommunikationsplatform. En sådan fik KDF så etableret i oktober med lanceringen af den ny hjemmeside www.kvindediv.dk og den tilknyttede Facebook-side. Her skal KDFs medlemsklubber og alle vores eksterne samarbejdspartnere let kunne finde information om kvindeeliteklubberne, vores aktiviteter og de netværk vi indgår i – og selvfølgelig de synspunkter, som KDF vil fremme i fodbold-debatten. Som eksempel på den positive effekt af KDFs nye kommunikationsplatforme pegede Jan Borre på efterårets og vinterens politiske debat omkring sammensætningen af DBUs fremtidige bestyrelse. Her oplevede KDF en stor positiv opmærksomhed og sympati omkring foreningens berettigelse og plads i DBUs mest magtfulde organ, og i sidste ende vedtog DBUs Repræsentantskab på dets møde 3. marts en model med fremtidig DBU-bestyrelse på 7 medlemmer, heraf 1 fra KDF. Præcis den anbefaling, som DBUs politiske kommission kom med og KDF foreslog!

Ligestilling mellem rækkerne

KDFs bestyrelse stillede på generalforsamlingen forslag om en ganske omfattende modernisering af foreningens vedtægter. Næstformand Kim Kjærhus gennemgik ændringsforslagene lige fra en præciseret formålsparagraf til en stemmemæssig ligestilling af de to rækker i Kvinde-DM, 3F ligaen og 1. division. Efter en engageret debat og enkelte justeringer i forslags-pakken endte medlemsklubberne med enstemmigt at beslutte de nye vedtægter. Udover en stemmemæssig ligestilling af rækkerne åbner de nye vedtægter også for, at op til 2 klub-eksterne faglige kapaciteter kan vælges ind i KDFs bestyrelse, men at bestyrelsesmedlemmerne til gengæld ikke længere har særskilt stemmeret på generalforsamlingen. Læs de nye vedtægter på www.kvindediv.dk.

Økonomi

Økonomiansvarlig i bestyrelsen, John Walsh, gennemgik regnskabet der udviste et underskud på 3.911 kr. Baggrunden for det sjældne negative resultat var et relativt højt aktivitetsniveau i 2017 med bl.a. udvikling og etablering af ny hjemmeside og Facebookside, Kvindeliga-projektet og deraf følgende større mødeaktivitet på flere fronter i foreningen. Walsh noterede med tilfredshed, at kontingentrestancerne hos medlemsklubberne er omtrent ikke-eksisterende, og at KDF med en egenkapital på 268.303 kr. er fornuftigt kapitaliseret på det aktuelle organisatoriske niveau. Han pegede dog på ønsket om, at KDF i løbet af de kommende år kan øge indtægterne fra ligasponsorer og mediepartnere med afsæt i investeringen i Kvindeliga-projektet, hvortil der i budgettet for 2018 er afsat 150.000 kr.

Tre nye i bestyrelsen

Blandt de hidtidige 7 medlemmer af KDFs bestyrelse ønskede Peter Wissing fra Greve ikke genvalg, mens både John Walsh, BSF og Marianne Jessen, OdenseQ blev genvalgt for en ny 2-årig periode. På grund af det voksende antal opgaver og udfordringer de kommende år og samtidig sikre en stærk repræsentation fra 1. division ønskede den siddende bestyrelse at udvide antallet af bestyrelsesposter fra 7 til 9 og samt. Det betød, at 3 nye B-medlemmer stillede op til valget og blev valgt ind med applaus: Pernille Westi fra FC Damsø, Bent Andersen fra FC Thy/ThistedQ  og Tom Selmer-Pedersen fra KoldingQ.

De i alt 9 bestyrelsesmedlemmer mødes til et konstituerende møde snarest.

Foto: Bent Andersen, FC Thy/ThistedQ havde grund til at smile, da han blev nyt medlem af KDFs bestyrelse.