Opbakning til forslag om U16 Pige DM-række

I juni og august 2020 afgav DBU Sjællands bestyrelse to høringssvar vedr. en ny licensmanual for piger, hvori Kvindeeliteudvalget udtrykte ønske om etablingen af en U16 Pige DM-række. DBU Sjællands bestyrelse så i den forbindelse positivt på en styrkelse af talentudviklingen gennem etableringen af en U16 Pige DM-række, men påpegede samtidig en række bekymringer med henblik på at skabe et bæredygtigt fundament for pigefodbolden bredt.  Derfor sagde DBU Sjællands bestyrelse i første omgang nej til at indføre en landsdækkende række allerede fra næste sæson.

God dialog
Siden har der pågået en god og konstruktiv faglig såvel som politisk dialog mellem DBU Sjælland, DBU’s Kvindeeliteudvalg og Kvindedivisionsforeningen omkring rækkens propositioner. Det gode samarbejde har udmøntet sig i et konkret forslag til tilføjelser i rækkens propositioner, som både tager højde for DBU Sjællands bekymringer, og som samtidig finder opbakning hos Kvindedivisionsforeningen og DBU’s Kvindeeliteudvalg.

Forslaget til DBU’s bestyrelse indeholder blandt andet en række regulerende værktøjer, såsom spillerlister, der skal beskytte pigefodbolden mod uhensigtsmæssig centralisering, monopolisering samt uregulerede klubskifter.

Plads til talentudvikling og fastholdelse
Intentionen med tilføjelserne i propositionerne er at give plads til talentudvikling, mens man samtidig fastholder og tiltrækker fleste mulige nye pigespillere til fodbolden. Dette skal blandt andet sikres gennem en række bærende principper i forhold til bæredygtig rekruttering og scouting i forbindelse med talentudviklingsarbejdet.

Der er derfor nu opbakning fra alle høringsparter til et forslag om etablering af en ny U16 Pige DM-række. Forslaget stilles af DBU Kvindeeliteudvalget til DBU’s bestyrelse, som skal træffe den endelige beslutning på bestyrelsesmødet 20. juni 2021.