Baggrund

Trods flere udviklingstiltag de sidste 10 år må eliteklubberne/KDF og DBU erkende, at det endnu ikke er lykkedes at skabe et attraktivt kvindeliga-produkt i Danmark: Kvaliteten af selve fodboldspillet er ganske vist øget, men antallet af spændende og jævnbyrdige kampe er alt for lavt med stor dominans til Fortuna og Brøndby. Antallet af tilskuere til liga-kampene og mediedækningen er ikke tilfredsstillende, ligesom stadion-faciliteterne generelt ikke er gode nok.

Set under ét råder eliteklubberne/KDF og DBU i dag ikke over et kvindeliga-produkt, der er salgbart til hverken TV-kanaler eller hovedsponsorer. Det er et problem for både eliteklubberne og DBU fordi:

  • En stærk kvindeliga er en forudsætning for udvikling af stærke kvindeeliteklubber, der kan være centrum for en stærk talentudvikling af pige/kvindespillere – også til landsholdene
  • En stærk kvindeliga, flere tilskuere og øget medieopmærksomhed kan sammen med succesfulde landsholdspræstationer brande kvindefodbolden og styrke rekruttering af pige/kvindespillere fremover
  • En stærk kvindeliga rummer et betydeligt kommercielt potentiale, der er tæt på uudnyttet i dag – men vil kunne realiseres i fremtiden til gavn for klubber, elitespillere og DBU

Derfor ønsker KDF og DBU nu at revitalisere Kvindeligaen og skabe et centralt styret kvindeliga-produkt med en markedsmæssig værdi på et langt højere niveau end i dag. Det starter via et analyse- og udviklingsprojekt der blev indledt i september 2017 og afsluttes i efteråret 2018 med et færdigt koncept for “Den Ny Kvindeliga” og businessplan for realisering .