KDFs Lederudviklings-stipendiater

Kvindedivisionsforeningen vil aktivt bidrage til at udvikle nye talentfulde ledere, der skal være med til at løfte kvindeelitefodbolden fremadrettet, gennem oprettelse af 2 uddannelsesstipendier med et pålydende på hver kr. 3.000.

KDF ser gerne, at vi i fremtiden får flere kvinder i ledelsen af dansk fodbold, men understreger samtidig, at stipendierne kan søges på lige vilkår af begge køn.

Stipendierne er målrettet som tilskud til generel lederuddannelse som f.eks. Fodboldens Lederakademi, hvorfor eksempelvis træneruddannelse ikke er ansøgningsberettiget.

Stipendierne kan søges af kandidater med relation til KDF’s medlemsklubber, der har indgået aftale om fremadrettet at arbejde for en styrkelse af kvindeelitefodbolden i Danmark. Frivillige ledere i KDF samt i DBU’s udvalg og faggrupper er også kvalificerede kandidater.

KDF’s medlemsklubber, DBU og KDF selv kan fremstå som ansøgere og indstille kandidater. Stipendie fra KDF kan gives til kandidater, der også opnår støtte fra andre kilder f.eks. DBU eller egen klub.

Stipendierne kan ansøges hele året og indkomne ansøgninger behandles løbende af KDF’s bestyrelse. Det er op til ansøger at søge i god tid og gerne 3 måneder før uddannelsesstart. Alle ansøgninger får svar pr. mail.

Udbetaling af stipendiet forudsætter, at den ansøgte lederuddannelse gennemføres, og at dette kan dokumenters. Såfremt dette ikke sker, er KDF berettiget til at kræve stipendiebeløbet tilbagebetalt af ansøgeren.

 

Motiveret ansøgning – herunder en kort beskrivelse af, hvordan kandidaten i fremtiden forventer at arbejde for en styrkelse af kvindefodbolden i Danmark – ledsaget af et CV (både civil- og fodboldkarriere) med beskrivelse af formål og uddannelsesforløb fremsendes til:

KDF’s HR- og uddannelsesansvarlige Anna Larsen på al@kvindediv.dk