Liga-chef & Styregruppe

Liga-chef

Med afsæt i den afsluttende rapport fra Kvindeligaprojektet besluttede DBU og Kvindedivisionsforeningen at ansætte en fuldtids Liga-chef i en nyoprettet stilling til at stå i spidsen for udvikling af Den Ny Kvindeliga kommercielt og organisatorisk fra og med sæsonstart 2019/20.

Blandt et felt på 28 ansøgere valgte ansættelsesudvalget Nicolai Kaas Nordstrøm som ny Liga-chef , og han tiltrådte i stilingen 1. marts 2019. Du kan læse hele pressemeddelelsen her:

Vil du vide mere om de kommercielle muligheder, herunder sponsorater, i Den Ny Kvindeliga, kan du kontakte Nicolai Kaas på:

Mobil: +45 4056 3698

Mail: nino@dbu.dk

Styregruppe Den Ny Kvindeliga

Efter beslutningen i DBUs og KDFs bestyrelser om at realisere planen fra projekt-rapporten har DBU og KDF sammensat en fælles styregruppe for Den Ny Kvindeliga, der sammen med Liga-chef Nicolai Kaas, de øvrige medarbejdere i liga-organisationen og ikke mindst de nuværende liga-klubberne skal sikre, at alle delopgaver i projektplanen fra dec. 2018 frem til DNK-start primo august løses.

DNL-styregruppen består af: Mette Bach Kjær som formand, fra DBU konstitueret direktør Kenneth Reeh og fra DBU Kommerciel, Kasper Sindt og fra Kvindedivisionsforeningen Kim Kjærhus og Jesper Raabo.

Sekretær for DNK-styregruppem er Steen Klingenberg:

Mail: klin@dbu.dk

Direkte:4326 2219

Mobil: 20278984

Du er velkommen til at kontakte Steen, hvis du ønsker tilsendt den trykte version af rapporten Den Ny Kvindeliga eller de tilhørende bilag.