Vigtige opgaver

Vigtige opgaver 2018:

 • Medarrangør af seminar for bestyrelserne i 3F Liga klubberne 13.-14. januar i Hjørring i samarbejde med DBU
 • Deltagelse i udviklings-workshop om seminar omkring Kvindeliga-projektet 4. september i Viborg
 • Generalforsamling i KDF og temamøde om Kvindeliga-projektet lørdag 17. marts i Bramdrupdam
 • Fornyelse af dommeraftalen for 3F ligaen
 • Indførelse af kompensationssystem for kvindelige spillere ved kontrakt-indgåelse
 • Udarbejdelse af DBUs Nationale Sportslige Vision
 • Forberedelse af og programlægning for Fodboldens Kongres 2019
 • Færdig-udvikling af  koncept og businessplan for “Den Ny Kvindeliga”

Gennemførte opgaver 2017:

 • Medarrangør af kvindeelite Stormødet 14. januar 2017 i Marienslystcentret
 • Generalforsamling 19. marts i Marienlystcentret
 • Indgåelse af Samarbejdsaftale med DBU
 • Igangsætning af udviklingsprojekt for Kvindeligaen sammen med DBU – ansættelse af projektleder
 • Igangsætning af projektet ”Øget fokusering på 1. division”
 • Løbende dialog med DBU om turneringsstruktur og turneringsplaner for Kvinde DM og U18 DM
 • Deltagelse i DBUs faggruppe Kvindeelite om bl.a. licensspørgsmål og Vision 2020
 • Evaluering af Elitedommer-aftalen med DBU og DFU
 • Styrket information fra bestyrelsen til medlemsklubberne
 • At påvirke beslutningsprocessen om ny politisk struktur i DBU og sikre kvindefodbolden en plads i DBUs nye og mindre bestyrelse
 • Udvikling af ny hjemmeside for KDF på www.kvindediv.dk og ny Facebook-side

Se under ”Bestyrelse”, hvordan ansvaret for opgaverne er fordelt i KDFs bestyrelse.

* Foto Iver Tidemand, OdenseQ