Vigtige opgaver i 2017

 • Medarrangør af kvindeelite Stormødet 14. januar 2017 i Marienslystcentret
 • Generalforsamling 19. marts i Marienlystcentret
 • Indgåelse af Samarbejdsaftale med DBU
 • Igangsætning af udviklingsprojekt for Kvindeligaen sammen med DBU – ansættelse af projektleder
 • Igangsætning af projektet ”Øget fokusering på 1. division”
 • Løbende dialog med DBU om turneringsstruktur og turneringsplaner for Kvinde DM og U18 DM
 • Deltagelse i DBUs faggruppe Kvindeelite om bl.a. licensspørgsmål og Vision 2020
 • Evaluering af Elitedommer-aftalen med DBU og DFU
 • Styrket information fra bestyrelsen til medlemsklubberne
 • At påvirke beslutningsprocessen omkring ny politisk struktur i DBU, herunder at sikre kvindefodbolden en plads i DBUs nye og mindre bestyrelse
 • Udvikling af ny hjemmeside for KDF på www.kvindediv.dk

Se under ”Bestyrelse”, hvordan ansvaret for opgaverne er fordelt i KDFs bestyrelse.

* Foto Iver Tidemand, OdenseQ