Vigtige opgaver

Vigtige opgaver 2019:

 • Ansættelse af ny Liga-chef, Nicolai Kaas,  sammen med DBU
 • Forberedelse og lancering af den ny Gjensidige Kvindeliga i august 2019, herunder: Ny WEB Kvindeliga.dk,  nyt streaming-koncept og lanceringsevent
 • Samarbejde med DBU og UEFA om branding af Gjensidige Kvindeliga og Fan-engagement strategi for alle klubber
 • Ordinær Generalforsamling og temamøder 23. marts i Bramdrupdam
 • Indgåelse af ny Samarbejdsaftale med DBU med virkning fra 1. april 2019
 • Etablering og besættelse af posterne i det ny Kvindeelite-udvalg med direkte reference til DBUs bestyrelse
 • Besættelse af KDFs poster i de nye komitéer og udvalg

Gennemførte opgaver 2018:

 • Medarrangør af uddannelsesseminar for bestyrelserne i 3F Liga klubberne 13.-14. januar i Hjørring i samarbejde med DBU
 • Deltagelse i DBUs faggruppe Kvindeelite om bl.a. licensspørgsmål og Vision 2020
 • Løbende dialog med DBU om turneringsstruktur og turneringsplaner for Kvinde DM og U18 DM
 • Løbende info til medlemsklubberne via mail,  www.kvindediv.dk og KDFs Facebook-side
 • Medarrangør i udviklings-workshop omkring Den Ny Kvindeliga 4. september i Viborg
 • Generalforsamling i KDF og temamøde om Kvindeliga-projektet lørdag 17. marts i Bramdrupdam
 • Fornyelse af dommeraftalen for 3F ligaen
 • Indførelse af kompensationssystem for kvindelige spillere ved kontrakt-indgåelse
 • Rammeaftale med TRYG om arbejdsskadeforsikring for alle KDF-klubber
 • Bidrag  til DBUs Nationale Sportslige Vision
 • Forberedelse og gennemførelse af Fodboldens Kongres 2019
 • Afslutningsrapport om “Den Ny Kvindeliga” til beslutning i DBUs bestyrelse 24. nov
 • Informationsmøde for klubberne om Den Ny Kvindeliga 9. dec. i Middelfart

Se under ”Bestyrelse”, hvordan ansvaret for opgaverne er fordelt i KDFs bestyrelse.