DBU

Som interesseorganisation for de danske Kvindeelite fodboldklubber er Kvindedivisionsforeningen og eliteklubberne medlemmer af DBU. DBUs politiske og administrative organisation er samtidig KDFs vigtigste samarbejdspartner. Du kan læse mere om KDFs repræsentation og arbejde i DBUs organer – komitéer og udvalg -her Repræsentation i DBU, og opbygningen af DBUs Administration her.

I foråret 2017 indgik DBU og KDF en historisk Samarbejdsaftale, der bl.a. fastlægger de fælles rettigheder til Kvinde-DM og de enkelte kampe i DBUs eliteturneringer. Aftalen blev fornyet i foråret 2019 med afsæt i DBUs nye politiske struktur og samarbejdet mellem DBU og KDF om etablering af Den Ny Kvindeliga og opbygning af en egentlig liga-organisation.

Samarbejdsaftalen fastslår, at DBU ejer Kvindeligaen og de øvrige Kvinde-DM turneringer, mens det er kvindeeliteklubberne, der har rettighederne til de enkelte kampe og dermed ejer de kommercielle rettigheder til fx TV-aftaler og sponsorater, der involverer synlighed og events i forbindelse med de enkelte kampe; akkurat som det er tilfældet i dansk herrefodbold. Samarbejdsaftalen fastlægger samtidig, at det er liga-chef Nicolai Kaas, der har hovedansvaret for at indgå kommercielle aftaler for Kvindeligaen med reference til Kvindeliga-udvalget (KLU). Den andel af provenuet fra de kommercielle aftaler, der tilgår klubberne, aftales mellem DBU og KDF, og fordelingen af denne andel sker efter principperne i den Fordelingsnøgle, som klubberne vedtog i januar 2020.

Du kan læse Samarbejdsaftalen fra 2019 i sin helhed her: Samarbejdsaftalen