Repræsentation i DBU

Kvindeeliteklubberne har via Kvindedivisionsforeningen indflydelse i dansk fodbold via en række poster i DBUs nye organisation. Du du kan se den aktuelle politiske struktur i DBU her, og posterne i de forskellige komitéer, udvalg og underudvalg varetages af nedenstående personer:

DBU Repræsentantskab
Repræsentantskabet er DBUs øverste myndighed og det årlige ordinære møde holdes ultimo februar/primo marts. Repræsentantskabet har i alt 146 medlemmer, hvoraf de 8 klubber i Kvindeligaen udpeger hver én repræsentant, mens klubberne i 1. division tilsammen vælger 2 repræsentanter – altså i alt 10 fra Kvinde DM klubberne, mens herre DM klubberne + DS til sammenligning har 54 repræsentanter.

KDF repræsentanter:

Der er 7 repræsentanter fra Kvindeligaen, og 2 repræsentanter fra 1. division.

Læs mere om Repræsentantskabet og dets sammensætning her: Repræsentantskabet

DBUs Bestyrelse
Klubberne i Kvinde DM vælger hvert år 1 medlem ud af de 7 medlemmer i DBUs bestyrelse. Siden 2009 har eliteklubberne valgt Mette Bach Kjær, Fortuna Hjørring, som deres repræsentant i bestyrelsen – suppleant Per Rud. Mette Bach Kjær er i sin egenskab af bestyrelsesmedlem i DBU formand for Kvindeelite udvalget KEU – se nedenfor.

DBUs Kvindeelite-Udvalg (KEU)
Som led i den politiske reform af DBU har DBUs nye bestyrelse med virkning fra sommeren 2019 nedsat Kvindeelite-Udvalget, der har det overordnede politiske ansvar for alt kvindeelitefodbold under DBU bl.a. den ny Gjensidige Kvindeliga, den Fælles Sportslige Vision, talentstrategi, licensmanualerne og U18 DM.

I tråd med den 5-årige samarbejdsaftale mellem DBU og KDF udpeger KDF 5 medlemmer af KEU, hvor  Mette Bach Kjær er formand.

Udvalg under KEU
Kvindeelite-udvalget KEU har nedsat flere underudvalg, der har ansvar for de enkelte delområder inden for dansk kvindeelite fodbold. Medlemmerne af disse udvalg er udpeget af Kvindedivisionsforeningen og DBU, og KDFs bestyrelse har bemandet posterne i de enkelte underudvalg efter kompetencer, erfaringer og interesser, så foreningen kan stille det stærkest mulige “hold” på alle områder.

Udvalgene har følgende KDF-repræsentanter, som medlemsklubber og andre kan rette henvendelse til:

Kvindeliga-udvalget (KLU)
KLU har ansvar for at realisere målene i den 5-årige handlingsplan for Gjensidige Kvindeligaen. Udvalget har via Samarbejdsaftalen mellem DBU og KDF overtaget det politiske ansvar for Gjensidige Kvindeligaen med virkning fra 1. september 2019. KDF har valgt Jesper Raabo er formand.

Divisionsudvalget
Udvalget står bag den helt nye struktur fra sommeren 2021 med en landsdækkende 1. division med 8 hold + to 2. divisioner med hver 7 hold. Udvalget skal arbejde med videreudvikling af Danmarks næstbedste fodboldrække for kvinder fx via en kommende 1. divisions licens. KDF har udpeget Lene Bengtson som formand.

Talentudvalget

Udvalget har det politiske ansvar for DBUs talentudviklingssystem for kvinde/pigefodbolden og for U18 DM. Udvalget drives af Anders Gerber.

Licens-udvalget
Udvalget har ansvar for Ungdoms-licensen og i samarbejde med KLU for Kvindeliga-licensen. I udvalget er Jens Jørgen Møller Jensen formand.

Kontrakt- og kompensations-udvalget
Udvalget arbejder med regelsættet for godkendelse af kontraktklubber og kompensationssystemet ved indgåelse af kontrakter med kvindespillere. Udvalget består af Jan Borre, formand.

Dommer-udvalg
Udvalget, der er nedsat sammen med DBU og DFU, har ansvar for de overordnede princippet for påsætning af dommere til Gjensidige Kvindeligaen, 1. division og U18 Pige DM. Udvalget består af Gitte Holm (formand), John Duerlund RasmussenLars Toftlund og Rasmus Post.

Øvrige KDF-repræsentationer i DBUs organisation
Katja Moesgaard og Per Rud er medlem af Proff-kommiteen, Anna Larsen og Bent Andersen er medlem af Bredde-kommiteen. Christian Barrett er medlem af Governance- og Udviklingskomiteen.