Repræsentation i DBU

Kvindedivisionsforeningen og kvindeeliteklubberne har indflydelse i dansk fodbold via en række poster i DBUs organisation. På basis af den politiske kommissions arbejde har Repræsentantskabet besluttet en række ændringer i DBUs politiske struktur bl.a. med reduktion af antallet af bestyrelsesmedlemmer til 7. Du du kan se den aktuelle politiske struktur i DBU her, og posterne i de forskellige komitéer, udvalg, faggrupper og arbejdsgrupper varetages af nedenstående personer:

DBU Repræsentantskab
Repræsentantskabet er DBUs øverste myndighed og det årlige ordinære møde holdes ultimo februar/primo marts. Repræsentantskabet har i alt 146 medlemmer, hvoraf de 8 klubber i Kvindeligaen udpeger hver én repræsentant, mens klubberne i 1. division tilsammen vælger 2 repræsentanter – altså i alt 10 fra Kvinde DM klubberne, mens herre DM klubberne + DS til sammenligning har 54 repræsentanter.

KDF repræsentanter 2019:

Kvindeligaen:

BrøndbyJan Borre
Ballerup Skovlunde FodboldJohn Walsh
Fortuna HjørringMette Bach Kjær
Kolding QPeter Terp
Odense QMarianne Jessen
VSK AarhusMarie Greve
VejleJakob Thygesen
Varde IFKurt Nørregaard Jeppesen

 

1. Division

HG FodboldLars Hoppe Søe
ASA, AarhusAndrea Dam Hoedt

Læs mere om Repræsentantskabet og det sammensætning her:
Repraesentantskabet

DBUs Bestyrelse
Klubberne i Kvinde DM vælger hvert år 1 medlem ud af de i alt 7 medlemmer i DBUs bestyrelse. Siden 2009 har eliteklubberne valgt Mette Bach Kjær, Fortuna Hjørring, som deres repræsentant i bestyrelsen. Mette har indtil nu haft plads i Professionelt udvalg og er formand for KEG.

DBUs Kvindeelite-Udvalget
Kvindeelitegruppen eksisterer indtil sommeren 201, hvorefter det ny Kvindeelite-Udvalg overtager  ansvaret for  alt kvindeelitefodbold i DBU bla. Den Ny Kvindeliga, den Fælles Sportslige Vision, talentstrategi, Vision 2020/Klubudviklingsprojektet KUP, licensmanualerne og vælger klubberne til U18 DM – læs mere om KEG’s opgaver her:
DBU Kvindeelitegruppen

Tre af medlemmer af KEG, Mette Bach Kjær (formand), Jan Borre og John Walsh er også medlemmer af KDFs bestyrelse. De øvrige medlemmer af KEG er: Søren Madsen, Jesper Frigast Larsen, Lene Bengtsson og Katrine Korsgaard.

Arbejdsgrupper under Vision 2020
Vision 2020 har været DBU’s vision og mål for pige- og kvindefodbolden. Du kan læse om fokuspunkter, mål og vejen til målet i PDF-folderen Vision 2020.

I slutningen af 2016 nedsatte KEG i samarbejde med KDF en række arbejdsgrupper, der skal arbejde med videreudvikling af udvalgte fokusområder i Vision 2020’s elitestrategi. Arbejdsgrupperne har disse arbejdstitler og KDFs ressourcepersoner i grupperne er:

Kvindeelite Stormøde
Dialog- og udviklingsarrangement for alle aktører med en rolle i dansk kvindeelitefodbold. Første stormøde Blev holdt 19. januar 2017. KFD’s medlem af arrangementsgruppen er Marianne Jessen.

Seminar for B-medlemmer i 3F liga klubberne
Formålet er at uddanne bestyrelsesmedlemmer i 3F ligaklubberne og skabe forum for erfaringsudvikling og første seminar blev afviklet 13.-14. januar 2018 i Hjørring.  KDFs medlem af arbejdsgruppen for seminaret er: Kim Kjærhus

Uddannelse af ledere/trænere i klubberne
Formålet er at udvikle relevante uddannelsestilbud til ledere/trænere i eliteklubberne. KFD’s medlem af gruppen er Peter Wissing

Videreudvikling af de sportslige klubmiljøer
Formålet med arbejdsgruppen er at styrke de sportslige miljøer i eliteklubberne via ”best practice” og erfa-udveksling. KDFs medlemmer af arbejdsgruppen er Signe Abildaa, Brøndby og Signe Andersen, KoldingQ.

Begyndende fokusering på 1. division
Formålet er at skabe øget fokus på en elitær udvikling i klubberne i 1. division fx via en ”udviklingslicens”. KDFs medlem af arbejdsgruppen er Bent Andersen, FC Thy-Thisted Q  Gruppen har siden arbejdet sig frem mod at kunne præsentere både sportslige og kommercielle udviklingsforslag, der er afleveret til behandling i Kvinde-elite.

Turneringsgruppen
Formålet er løbende at evaluere og efter behov udvikle kvindeelite turneringerne i DBU-regi. KDFs medlem af gruppen er John Walsh.

Stadions til Kvindeligaen
Formålet med arbejdsgruppen er at undersøge, hvordan stadionfaciliteterne til kampene i Kvindeligaen for tilskuere og medier kan forbedres markant både på kort og længere sigt. KDFs medlem af arbejdsgruppen er Jesper Raabo.