Repræsentation i DBU

Kvindeeliteklubberne har via Kvindedivisionsforeningen indflydelse i dansk fodbold via en række poster i DBUs organisation. På basis af den politiske kommissions arbejde har Repræsentantskabet besluttet en række ændringer i DBUs politiske struktur bl.a. med reduktion af antallet af bestyrelsesmedlemmer til 7. Du du kan se den aktuelle politiske struktur i DBU her, og posterne i de forskellige komitéer, udvalg, faggrupper varetages af nedenstående personer:

DBU Repræsentantskab
Repræsentantskabet er DBUs øverste myndighed og det årlige ordinære møde holdes ultimo februar/primo marts. Repræsentantskabet har i alt 146 medlemmer, hvoraf de 8 klubber i Kvindeligaen udpeger hver én repræsentant, mens klubberne i 1. division tilsammen vælger 2 repræsentanter – altså i alt 10 fra Kvinde DM klubberne, mens herre DM klubberne + DS til sammenligning har 54 repræsentanter.

KDF repræsentanter 2019:

Kvindeligaen:

BrøndbyChristian Barrett
Ballerup Skovlunde FodboldJohn Walsh
Fortuna HjørringMette Bach Kjær
Kolding QPeter Terp
Odense QMarianne Jessen
VSK AarhusMarie Greve
B93Sharon Barir Jensen
FC Thy-Thisted QPer Nørgaard

 

1. Division

HG FodboldLars Hoppe Søe
ASA, AarhusAndrea Dam Hoedt

Læs mere om Repræsentantskabet og det sammensætning her:
Repraesentantskabet

DBUs Bestyrelse
Klubberne i Kvinde DM vælger hvert år 1 medlem ud af de nu 7 medlemmer i DBUs bestyrelse – tidligere var der 16 medlemmer. Siden 2009 har eliteklubberne valgt Mette Bach Kjær, Fortuna Hjørring, som deres repræsentant i bestyrelsen. Mette er i sin egenskab af bestyrelsesmedlem i DBU formand for Kvindeelite-udvalget KEU – se nedenfor.

DBUs Kvindeelite-Udvalg (KEU)
Som led i den politiske reform af DBU har DBUs nye bestyrelse med virkning fra sommeren 2019 nedsat Kvindeelite-Udvalget, der har det overordnede politiske ansvar for alt kvindeelitefodbold under DBU bl.a. den ny Gjensidige Kvindeliga, den Fælles Sportslige Vision, talentstrategi, Vision 2020/Klubudviklingsprojektet KUP, licensmanualerne og U18 DM.

I tråd med den 5-årige samarbejdsaftale mellem DBU og KDF udpeger KDF 5 medlemmer af KEU: Mette Bach Kjær (formand), Kim Kjærhus (næstformand),  Jan Borre, John Walsh og Marie Greve, VSK. De 3 øvrige medlemmer af KEU, som udpeges ad DBU, er: Lene Bengtsson, SIF Q,  Katrine Sparre og Jens Jørgen Møller Nielsen.

Udvalg under KEU
Kvindeelite-udvalget KEU har nedsat en række underudvalg, der skal ta’ ansvar for de enkelte delområder inden for dansk kvindeelite fodbold. Medlemmerne af disse udvalg er udpeget af Kvindedivisionsforeningen og DBU, og KDFs bestyrelse har bemandet posterne i de enkelte underudvalg efter kompetencer, erfaringer og interesser, så foreningen kan stille det stærkest mulige “hold” på alle områder.

Udvalgene har følgende KDF-repræsentanter, som medlemsklubber og andre kan rette henvendelse til:

Kvindeliga-udvalget (KLU)

KLU har ansvar for at realisere målene i den 5-årige handlingsplan for Gjensidige Kvindeligaen, inden for rammerne beskrevet i DNK-rapporten. Udvalget har via Samarbejdsaftalen mellem DBU og KDF overtaget det politiske ansvar for Gjensidige Kvindeligaen fra projekt-styregruppen med virkning fra 1. september 2019. KDF har udpeget disse 3 personer til KLU: Jesper Raabo (formand), Kim Kjærhus og John Walsh. DBU har udpeget disse personer til KLU: Kenneth Reeh, DBU, Søren Kristensen, FC Nordsjælland og Marie Greve, VSK Århus.

Udvalget for 1. division

Udvalget skal arbejde med videreudvikling af Danmarks næstbedste fodboldrække for kvinder fx via en “light-licens”. KDF har udpeget Anna Larsen (formand), Bent Andersen og Kim Kjærhus til udvalget.

Udvalget for kontraktklubber-kompensations-system

Udvalget skal arbejde med regelsættet for godkendelse af kontraktklubber og kompensationssystemet ved indgåelse af kontrakter med kvindespillere. KDF har udpeget John Walsh (formand) og Jan Borre til udvalget.

Udvalget for talentudvikling

Udvalget skal arbejde med DBUs talentudviklingssystem for kvinde/pigefodbolden. KDF har udpeget Jan Borre (formand) og Marianne Jessen til udvalget.

Licens-udvalget

Udvalget skal arbejde med licens-systemet for Kvindeligaen og U18 pige DM. KDF har udpeget Bent Andersen, John Walsh, Anna Larsen og Jan Borre til udvalget.

Turnerings-udvalget

Udvalget har sammen med DBUs turneringsafdeling ansvaret for turneringsprogrammet for Gjensidige Kvindeligaen, 1. division og U18 Pige DM. KDF har udpeget John Walsh (formand) og Jesper Raabo til udvalget.

Dommer-udvalget

Udvalget har ansvar for de overordnede princippet for påsætning af dommere til Gjensidige Kvindeligaen, 1. division og U18 Pige DM. KDF har udpeget Jan Borre (formand) og Kim Kjærhus til udvalget.

Ad hoc udvalget

Som navnet si’r har udvalget ansvar for de ad hoc opgaver, som KEU ønsker løst. KDF har udpeget Mette Bach Kjær (formand) og Marianne Jessen til dette udvalg.

Øvrige KDF-repræsentationer i DBUs organisation

Kim Kjærhus er medlem af Proff-kommiteen, Bent Andersen er medlem af Bredde-kommiteen. Lisbet Kolding er medlem af Landsholds-kommitéen. Birgitte Ladefoged og Christian Barrett er medlem af Governance- og Udviklingskomiteen.

Vision 2020 har gennem en årrække været DBU’s vision og mål for pige- og kvindefodbolden. Du kan læse om fokuspunkter, mål og vejen til målet i PDF-folderen Vision 2020. Inden udløbet af dette program vil DBU udvikle et nyt visionsprogram for dansk pige- og kvindefodbold.