1.division har kig på ”light-licens”

Meget peger på, at kampen om oprykning til 3F Ligaen de kommende år bliver betydeligt hårdere end man har været vant til. Antallet af 1. divisionsklubber, der har ambitioner om at udvikle deres klub sportsligt og organisatorisk fx via en såkaldt ”light-licens”, er klart stigende. Det var en af konklusionerne, da næsten alle klubber i den næstbedste kvinderække i Danmark mødtes til seminar i Kolding 24. september.

Seminaret var tilrettelagt af den arbejdsgruppe under Vision 2020 projektet, der kaldes ”Begyndende fokusering på 1. division”. Gruppen blev etableret oven på Stormødet om kvindeelite i januar 2017, hvor flere 1. divisionsklubber efterlyste flere elite-tiltag og gav udtryk for, at flere og flere 1. divisionsklubber faktisk har ambitioner om at komme med i forårets kvalifikationsrække om foråret og kæmpe om de to oprykningspladser til 3F ligaen. Siden har fem arbejdsgrupper med hver deres undertema været i gang,
hvorefter klubbernes mødtes til seminar i Kolding.

”Det gennemgående tema på seminaret var, at 1. div klubberne skal blive bedre til at samarbejde, lære af hinandens erfaringer – men også turde vise, at man som klub har sportslige ambitioner og vil udvikle sin organisation og sit økonomiske fundament,” fortæller Peter Wissing fra Greve, der sidder med i arbejdsgruppen og samtidig er medlem af KDFs bestyrelse. Han vurderer, at i hvert fald halvdelen af de oprykningsberettigede klubber i 1. div. har ambitioner om at kæmpe med om topplaceringerne og pladserne i 3F Ligaen.

Helt konkret gav klubbernes på seminaret deres opbakning til, at en af arbejdsgrupperne sammen med DBU arbejder videre med indholdet af en ”light-licens”, der så kan præseneres til foråret 2018. Men de ambitiøse klubber behøver jo ikke vente på det, men kan selv ta’ initiativer. Således har Greve og Herlufsholm igangsat forsøg med livestreaming af deres kampe via Mycuujoo.TV efter sammen koncept som i 3F ligaen.

Næste seminar for 1. divisionsklubberne bliver i foråret 2018. Vil du vide mere og projektet – så kontakt Peter Wissing

* Billede af Foto Hansen