Adfærdskodeks

I 2020 vedtog DBU’s bestyrelse et adfærdskodeks for fodbolden, som skal samle tidligere regler og retningslinjer i ét kodeks. Det betyder, at tidligere dokumenter, regler mv. om etik, fairplay, code of conduct mv. blev erstattet og udgik.

DBU’s adfærdskodeks er lavet for at fremme fairplay, inklusion og gensidig respekt samt at holde usportslig og uetisk adfærd ude af fodbolden. Det kan blandt andet bruges i de tilfælde, som kan være skadelige for fodboldens integritet og omdømme.

Adfærdskodekset gælder for alle spillere, ledere og trænere, ansatte og bestyrelsesmedlemmer samt organisationer og klubber under DBU.

Se DBU’s explainervideo om adfærdskodekset her.