Generalforsamling 2024 – læs forpersonens mundtlige beretning her

Herunder kan du læse forperson Katja Moesgaards mundtlige beretning i forbindelse med Kvindedivisionsforeningens ordinære generalforsamling d. 2. marts 2024 i Odense.

God læselyst, KDF.

 

Forpersonens mundtlige beretning, Odense Kongress Center, den 2. marts 2024

Kvindedivisionsforeningens beretning 2024

Kære generalforsamling,

Velkommen til Kvindedivisionsforeningens ordinære generalforsamling.

Tusinde tak for dagens fremmøde. Det er vigtigt for foreningens virke, at vi prioriterer at mødes og sammen tager ansvaret for udviklingen af Kvinde DM og Kvindedivisionsforeningen.

Også velkommen til vores gæster fra Ligakontoret Nicolai Kaas Nordstrøm, Christian Elbrønd Krabbenhøft, og fra DBU Erik Brøgger Rasmussen, Bent Clausen og Steen Klingenberg og KLU forperson Jesper Raabo samt Lene Bengtson, Forperson for Divisionsudvalget.

Sidste år indledte jeg med, at vi står midt i en spændende og afgørende tid for kvindeelitefodbold i Danmark og internationalt. Det gør vi i den grad stadig – faktisk står vi i en RIGTIG spændende tid for hele pige- og kvindefodbolden.

Vi har med kvindeeliteklubfodbold at gøre, men det hele hænger jo sammen  – og vi er bevidste om vores ansvar for at medvirke til at sikre en sammenhæng i hele værdikæden i dansk pige- og kvindefodbold.

Jeg har igennem årene ofte hørt, at vi (i overført betydning) skal kunne kravle før end vi kan gå. Pige- og kvindefodbold kravler ikke længere – vi går, men indimellem vakler vi – blandt andet, fordi vi kæmper med nogle helt fundamentale forhold, som gør det vanskeligt. Og det handler helt overordnet om at være inkluderet, at være anerkendt, at have en stemme, at blive prioriteret i en verden, som i mange år er foregået på det andet køns banehalvdel.

Det med anerkendelse og selvstændighed er ikke uvæsentligt for os. Selvstændighed betyder, at kvindeelite-klubberne har deres egen stemme i det politiske system på lige fod med herreelite-klubberne.

Derfor glæder det os, at DBUs bestyrelse har godkendt DBU’s moderniseringsgruppes anbefaling om at inkludere Kvindedivisionsforeningen som det tredje medlem i DBU på lige fod med Divisionsforeningen og Bredde.

En optagelse af Kvindedivisionsforeningen som de tredje medlem af DBU vil betyde, at der skal foretages ændringer i DBUs love. Derfor skal forslaget til afstemning på DBU’s repræsentantskabsmøde den 10. marts.

Det er et vigtigt og ikke mindst et naturligt og nødvendigt skridt for dansk fodbold, at kvindefodbold optages på lige fod med herrefodbold. Det er en vigtig anerkendelse, og vi er sikre på, at det vil gavne dansk kvindefodbold på den korte og lange bane.

FIFA og UEFA går forrest og UEFA har med deres 2024 strategi for kvindefodbolden blandt andet ønsket at fremme herreklubbers etablering af pige- og kvindehold. Det er et initiativ, som har skabt opmærksomhed blandt de danske herreelite-klubber, og vi har i år erfaret, at flere Superligaklubber har meldt sig ind i kampen med et hold i Kvinde DM rækkerne.

Velkommen til FC København i et samarbejde med FC Damsø, FC Midtjylland i et samarbejde Vildbjerg, OB med overtagelsen af Odense Q og Viborg FF i samarbejde med Team Viborg. Det glæder os og vi ser det som en afgørende gamechanger i forhold til at styrke vores udvikling.

I 2023 havde vi en god og relevant debat om fast track. Desværre blev forslaget afvist af DBU Bredde, da man ikke kunne bakke om en ordning, der giver fordele uden for banen. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi var ærgerlige over dette, da vi i KDF mente, at det var et væsentligt element i udviklingen.

På tilskuersiden oplever vi fortsat vækst. I forrige sæson havde Gjensidige Kvindeligaen 33% vækst på tilskuere i grundspillet – i denne sæson er der fortsat vækst med 9% flere tilskuere i grundspillet. Det er flot og vigtigt, at vi vækster – omend vi kommer fra et lavt niveau. Vi skal fortsat prioritere fan og tilskuerområdet højt.

Udviklingen går rigtig stærkt omkring os og tilskuerne strømmer til i andre europæiske ligaer. Senest har vi set, at Arsenal melder udsolgt på Emirates Stadium i den engelske Womens Super League – med plads til mere end 60.000 tilskuere – imponerende udvikling.

Vi skal suge til os og lære af de erfaringer de andre ligaer omkring os har gjort for at accelerere udviklingen. Det er vigtigt, at vi skaber de bedste forudsætninger for at gøre Kvindeligaen mere attraktiv for fans, for medier og for erhvervslivet. Det er vi nødt til at arbejde med og prioritere i fremtiden.

Som en del af agendaen i dag skal vi høre om vores fremtidige opgaver, herunder medieaftaler, turneringsstruktur, ny Kvinde-DM strategi. Og vi har inviteret vores samarbejdspartner Kristian Gotsch fra Two Circles til at give os et indlæg om, hvad der skal til for at drive udviklingen med inspiration fra andre ligaer.

Forhåbentlig kan vores fælles indsatser på en række af disse områder styrke udviklingen og økonomien. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi er udfordret på netop økosystemet.

På herresiden er der økonomiske strukturer og indtægter, som endnu ikke findes for kvinder.  Her tænker jeg på  transferindtægter, træningskompensation, medieindtægter og sponsorindtægter. Det er områder, der arbejdes på at formalisere, strukturere og udvikle. Vi er overbeviste om, at vi vil se forandringer på alle parametre i kvindefodboldens økosystem. 

Vi arbejder for at skabe lige vilkår for mænd og kvinder i sporten, vi arbejder på at skabe de bedst mulige rammer for den sportslige udvikling og sidst men ikke mindst, arbejder vi for at skabe et bæredygtigt økonomisk fundament for kvindeelite-klubberne i Danmark.

Det er ikke småting. Opgaverne er mange og løsningerne ligger ikke altid lige for. En grundlæggende forudsætning for at vi lykkedes er, at alle klubber bakker op om fællesskabet og ansvaret for den fælles udvikling. Det er utrolig vigtigt, at vi i de kommende år rykker endnu tættere sammen, at vi prioriterer at mødes for sammen at være med til at præge udviklingen. Derfor er det centralt for dén dialog og dét sammenhold, at vi fortsætter med den nye struktur for rækkemøder, hvor det er vigtigt at alle klubber deltager.

 

Sportslig status 2022/2023

Selvom vi nu er godt i gang med sæson 23/24, så skal vi også lige vende blikket mod den forgangne sæson og ønske tillykke til alle vinderne og velkommen til de nye oprykkere til kvinde-DM rækkerne.

Først og fremmest skal der lyde et stort tillykke til HB Køge, der genvandt det danske mesterskab for tredje år i træk. Anden og tredjepladsen i Gjensidige Kvindeliga gik til Brøndby IF og Fortuna Hjørring. Stort tillykke med det.

I Gjensidige Kvindepokalen ønskes tillykke til FC Nordsjælland med sejren.

AaB lykønskes med oprykningen til Gjensidige Kvindeliga

Tillykke til ASA og BSF med oprykningen til 1. Division. I U18-DM blev guldet vundet af AGF og i U16-DM vandt Kolding IF ungdomsmesterskabet.

I europæisk fodbold i dette års Champions League skulle begge hold, HB Køge og Brøndby, gennem det lange kvalifikationsspil. Ingen af holdene kom desværre videre, da man skulle vinde sin første kamp for at komme i gruppefinale.

Resultaterne betyder desværre, at vejen for de danske mestre til gruppespillet bliver sværere og sværere og derfor er det så vigtigt, at vi bakker op om talentstrategien og prioriterer arbejdet med talentudvikling højt.

Endelig er arbejdet med en 1. Divisionslicens færdiggjort og træder i kraft fra sæson 24/25. Tak til Divisionsudvalget og DBU administration for at få færdiggjort dette arbejde.

 

Opfølgning på vores strategiarbejde

Rammen for arbejdet i det forgangne år har i høj grad fulgt de strategiske prioriteringer, som vi tidligere har præsenteret:

De strategiske prioriteringer er:

  • For det første vil Kvindedivisionsforeningen etablere en selvstændig organisation og identitet, hvortil DBU kan uddelegere ansvaret for turneringerne samt for den kommercielle og sportslige drift og udvikling.
  • For det andet vil Kvindedivisionsforeningen have politisk adgang og indflydelse. Derfor er det en vigtig milepæl, at Kvindedivisionsforeningen efter optagelse i DBU’s Love formelt set kommer til at eksistere i fodboldsystemet.
  • For det tredje vil Kvindedivisionsforeningen ligestilles økonomisk. DBU finansierer i dag en række aktiviteter og yder en række tilskud til herrerne, som er forankret i solide aftaleværker. Vi har derfor gjort opmærksom på, at der er en stor skævvridning i prioriteringen af ressourcerne i DBU, hvilket der selvfølgelig er nogle naturlige forklaringer på. Vi opfordrer til, at denne skævvridning ikke må være så stor, at den strukturelt kan risikere at hæmme kvindeelitens muligheder for at eksistere og udvikle sig. Særligt når det gælder politisk fastsatte tilskud og rammevilkår, så mener vi, at det kun må være rimeligt, at disse udmøntes i lige mål til såvel herrerne som kvinderne i sporten.

Arbejdet med at skabe rammer og vilkår for kvindeelite-klubbernes udvikling tager sig udgangspunkt i etableringen af en samarbejdsaftale, også kaldet for en strategiaftale, mellem Kvindedivisionsforeningen og DBU.

En væsentlig del af aftalen er etableringen af en selvstændig kvindedivisionsforening, hvor vi udover Gjensidige Kvindeligaen ligeledes skal varetage interesser for 1. division og af 2. division.

Vi vil gerne takke DBU for en god og konstruktiv dialog omkring indholdet i denne strategiaftale,  som vi forventer at kunne blive enige om og underskrive i perioden efter repræsentantskabsmødet.

Vi skal lidt senere i dag høre om en række af de konkrete indsatser og fremtidige opgaver, som vi arbejder med for at styrke udviklingen.

 

Tak

Slutteligt vil jeg gerne sige tak til vores samarbejdspartnere og sponsorer. Tak til Gjensidige for opbakningen og samarbejdet om Gjensidige Kvindeligaen, Gjensidige Kvindepokalen og Drømmelegatet. Og tak for samarbejdet med Viaplay Group, og til vores kollegaer i Divisionsforeningen, DBU Bredde, til Spillerforeningen og ikke mindst til DBU, til Ligakontoret og til Jer Klubber!

Til slut også en tak til mine kollegaer i KDF bestyrelse for gode og udviklende møder og diskussioner. En stor tak til Anna Larsen, Martin Tilsted Petersen, som ikke har ønsket at genopstille i bestyrelsen. Også en stor tak til Søren Kristensen, der udtrådte i sommeren 2023

Tak for opmærksomheden!