Ny landsdækkende 1. division og to 2. divisioner

Fra og med sæson 2021/22, der indledes omkring 1. august 2021, vil turneringssystemet i Kvinde-DM blive fornyet med en landsdækkende 1. division på 8 hold og to 2. divisioner med hver 7 hold geografisk delt i øst og vest. Beslutningen er truffet af DBUs bestyrelse efter indstilling fra Kvindeeliteudvalget og et forarbejde gennem de sidste par år af en arbejdsgruppe under Kvindedivisionsforeningen.

”Formålet med den landsdækkende 1. division er at fortsætte den positive udvikling af dansk kvindeelitefodbold på klubniveau, som vi har oplevet siden starten på Gjensidige Kvindeligaen. Både sportsligt og kommercielt skal vi hæve standarden på det næstbedste niveau og sikre at forskellen mellem ligaen og 1. division ikke bliver alt for stor,” forklarer KDFs formand, Kim Kjærhus, der har deltaget i arbejdsgruppen for 1. division siden starten.

Den ny turneringsstruktur omfatter også to nye 2. divisioner med hver 7 hold delt i en øst og vest division. Ændringerne betyder, at Kvinde-DM fra kommende sæson vil bestå af: 8 hold i Kvindeligaen, 8 hold i en landsdækkende 1. division og 14 hold i to 2. divisioner – i alt 30 hold mod 24 i den hidtidige struktur (fraset sæson 20/21, hvor der p.g.a. Corona-krisen og manglende nedrykning p.t. er 28 hold). Kvindeliga-klubbernes 2. hold kan ikke fremover spille i 1. division, men må til gengæld gerne spille i 2. division med et ubegrænset antal klubber.

Næste skridt er licens til 1. div.

Den ny turneringsstruktur er første skridt på vejen til en udvikling af det næstbedste niveau i dansk kvindefodbold. Akkurat som det er tilfældet for Kvindeligaen og U18 DM bliver næste skridt i udviklingen, at klubberne i 1. division skal søge licens og leve op til en række krav i en licensmanuel om bl.a. det sportslige set-up og markedsføring og afvikling af turneringskampe.

”Det er vores håb, at en licens for 1. division kan indføres fra og med sæson 2022/23, og derfor går vi også straks i gang med en længere proces, hvor vi grundigt skal involvere klubberne og DBUs licensadministration i at udarbejde et forslag til licensmanual for 1. division,” tilføjer Kim Kjærhus.

DBUs turneringsadministration vil snarest informere klubberne nærmere omkring, hvordan holdene til den landsdækkende 1. division og de to 2. divisioner i kommende sæson findes.