Nyt kompensationssystem ved indgåelse af kontrakt med kvindespillere

Fra 1. juli 2018 skal klubber i 3F ligaen og 1. div., der indgår kontrakter med kvindelige spillere, betale en økonomisk kompensation til de danske klubber, der har talentudviklet spilleren siden hendes 12. år og op til hendes 22. år. Beløbet er 4.000 kr. ved kontrakt med en 3F liga klub og halvdelen i 1. division, og kompensationen skal betales både ved spillerens første og evt. anden kontrakt. Beløbet fordeles forholdsmæssigt mellem de klubber, spilleren har været medlem af siden hendes 12. år. Det ny kompensationssystem blev besluttet af DBUs bestyrelse på mødet 23. juni.

Kompensationssystem er en frivillig aftale, som KDFs medlemmer, kvindeeliteklubberne, har indgået med DBU, der har en lignende aftale på herresiden med Divisionsforeningen. Beløbssatserne er dog væsentlig større for herrespillere, og netop beløbssatserne var et punkt, hvor DBUs bestyrelse ikke fulgte indstillingen fra KDFs medlemsklubber.

Klubberne ønskede højere beløb

”Et klart flertal blandt de danske kvindeeliteklubber var tilhængere af dobbelt så store kompensationssatser, som dem DBUs bestyrelse endte med at beslutte, fordi det er vigtigt, at vi værdisætter den gode talentudvikling blandt pigeungdomsspillere. Vi undrer os naturligvis over, hvorfor DBUs bestyrelse ikke fulgte flertallet af kvindeklubbernes indstilling, men glæder os samtidig over, at vi har fået kompensationssystemet i drift – og så må vi indgå i en konstruktiv dialog, når satserne efter første år skal evalueres,” understreger KDFs formand Kim Kjærhus.

Det ny kompensationssystem er beskrevet i sin helhed i DBUs cirkulære nr. 114, der kan ses her.

 

Yderligere info om det ny kompensationssystem fås ved henvendelse til John Walsh fra KDF’s bestyrelse.

Nyheder fra bold.dk