Kvindekommissionen

I august 2016 nedsatte DBU en Kvindekommission. Formålet var at udvikle nye ideer til og konkrete initiativer til, hvordan pige/kvindefodbold kan bidrage til at løse samfundets udfordringer inden for sundhed, integration og uddannelse; fordoble det nuværende antal aktive spillere på ca. 63.000; mangedoble antallet af kvindelige dommere, frivillige og trænere – og skabe en stærk dansk elite inden for kvindefodbold. I april 2018 afleverede Kvindekommissionen 10 anbefalinger til DBU om styrelse af danske kvindefodbold.

Formand for Kvindekommissionen var den tidligere danske statsminister og nuværende direktør for den internationale børneorganisation ”Save The Children” Helle Thorning-Schmidt. I formandskabet sad også nuværende TV-korrespondent i Tyskland og tidligere minister Lykke Friis og Christian Stadil, ejer og bestyrelsesformand for hummel.

 

For næstformand Lykke Friis er det essentielt, at DBU og klubberne gennemfører en holdningsændring og også tør satse mere på eliten:

”Danske klubber kan lære meget af storklubber som Manchester City, Barcelona og Bayern München, der investerer massivt i kvindefodbolden for at styrke hele klubbens brand og gennemslagskraft. Men også DBU bør rykke sig. Når andre fodboldforbund satser benhårdt på eliten, må DBU også følge trop,” siger Lykke Friis.

Du kan læse Kvindekommissionens afsluttende rapport her.

* Lykke Friis og Birgitte Ladefoged fra Kvindekommissionen styrede en spændende debat om kvindefodboldens fremtid på DBU Repræsentantskabsmøde 2017. Foto Anders Kjærbye.